our motto is our mission...

Quality

Recruitment

Crossfield is dé specialist in het rekruteren van operationele- en managementprofielen voor de bank- en verzekeringssector. Een kwalitatieve ondersteuning en een gerichte dienstverlening staan bij onze aanpak centraal, gesteund op een transparante communicatie, langetermijnrelaties, kennis en ervaring. We streven daarbij naar een hecht partnership met zowel cliënten als kandidaten.

Dave

—  Dave Castelain, Managing Partner

signature

Missie & visie

Crossfield is een gespecialiseerd rekruteringskantoor voor de bank- en verzekeringssector. Het vinden en inschakelen van de juiste medewerker op de juiste plaats is immers van cruciaal belang voor de groei en het aanhoudend succes van elke financiële organisatie. Rekrutering kan een zeer tijdrovend en arbeidsintensief proces zijn waarbij men beslist een ‚mismatch’ tussen werknemer en werkgever wil vermijden.

Daarom vinden wij dat kwalitatieve dienstverlening een must is in onze sector. Wij willen op dit vlak een benchmark stellen voor de sector via eerlijk advies, flexibiliteit, transparante communicatie, kennis, ervaring en een bevredigende langetermijnrelatie met alle partijen die bij het rekruteringsproces betrokken zijn.

Ons uiteindelijk doel is het vinden van de ‚perfect match’, niet alleen op inhoudelijk vlak, maar ook wat persoonlijkheid en ambities betreft. We hanteren daarvoor een mix van expertise, passie en oprechte interesse in zowel de cliënt als de kandidaat.

Aanpak

Aan een zoekopdracht gaat altijd een uitgebreid intakegesprek met de cliënt vooraf zodat enkel kandidaten die voldoen aan het gevraagde profiel, de juiste persoonlijke kenmerken bezitten en hun motivatie duidelijk kenbaar hebben gemaakt, voorgesteld worden. Afhankelijk van het functieniveau en van de concrete afspraak met de cliënt, bieden we 2 rekruteringsmethoden aan:

Werving & selectie

Voor een perfecte search putten we uit onze eigen uitgebreide Crossfield database en ons gespecialiseerd netwerk, geruggensteund door advertenties op onze eigen webpagina’s en op diverse jobsites. Voor de selection nodigen onze consultants de geselecteerde kandidaten uit, screenen ze hen op basis van persoonlijke én technische competenties en voeren ze een referentiecheck uit.

Direct search & selection

Voor een dedicated search investeren we actief in direct search/headhunting en putten we uit onze eigen Crossfield database en ons gespecialiseerd netwerk, geruggensteund door advertenties en contacten via sociale media. Voor de selection nodigen onze gespecialiseerde consultants de geselecteerde kandidaten uit, screenen ze hen op basis van persoonlijke én technische competenties en voeren ze een referentiecheck uit.

Waarom Crossfield?

Waarom kiezen voor Crossfield?

Onze consultants maken voor u het verschil. Zij beschikken over een ruime ervaring en een ‚proven track record’ binnen de bancaire sector en het verzekeringswezen. Ze munten uit door hun grondige kennis van de markt, hun passie en ethiek, dynamiek, trouw, flexibiliteit en ondernemingszin. Bovendien onderscheiden ze zich door hun sterk empathisch vermogen en kunnen ze terugvallen op een eigenhandig opgebouwd en uitgebreid professioneel netwerk.

Overtuigd? Neem dan contact met ons op via info@crossfield.be of bel +32 (0)477 91 47 11

 

 

Extra diensten

Vragen of probleemstellingen omtrent uw HR-beleid?

We begeleiden uw onderneming bij de ontwikkeling en implementatie van een flexibel en efficiënt HR beleid met een directe toegevoegde waarde naar uw bedrijfsresultaten.

Alles start met een screening van uw HR- beleid waarna u een rapport met diverse aanbevelingen wordt bezorgd. Deze aanbevelingen kunnen betrekking hebben op alle domeinen binnen uw personeelsbeleid zoals:

  • Ontwikkeling van de visie en de missie van uw onderneming waaruit de HRM strategie wordt geconcipieerd;
  • (Re)Organiseren en (her)structureren van uw onderneming of onderdelen ervan in overeenstemming met de visie en missie;
  • De screening van de functies binnen uw onderneming en de evaluatie van uw medewerkers die deze functies uitoefenen;
  • De ontwikkeling en implementatie van competentiemanagement of over welke kennis en vaardigheden uw medewerkers dienen te beschikken om hun functie zo efficiënt mogelijk uit te oefenen;
  • De ontwikkeling en implementatie van een modern en marktconform verloningsbeleid;
  • Het focussen van uw medewerkers op resultaatgericht en succesvol werken;
  • De begeleiding van uw medewerkers in de verdere ontwikkeling van hun loopbaan binnen uw onderneming met de organisatie van functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken;
  • De begeleiding van uw sociaaljuridische aangelegenheden en de organisatie en opvolging van Sociaal overleg (niveau Paritair Comité, Onderneming, Syndicale afvaardiging).

Uiteraard bepaalt uzelf, in functie van uw prioriteiten, welke domeinen binnen uw personeelsbeleid het voorwerp uitmaken van een screening en een verdere ontwikkeling of aanpassing.

Overtuigd of wenst u een eerste vrijblijvend gesprek? Neem dan contact met ons op via info@crossfield.be of bel +32 (0)477 91 47 11