Our motto is our mission...

1 Kwalitatieve rekrutering en ondersteuning
2 Ruime ervaring in Verzekeringen
3 Operationele en management profielen
4 Sterk partnerschap met klanten en kandidaten

Missie & Visie

Waar streven we naar

Het vinden en inschakelen van de juiste medewerker op de juiste plaats is van cruciaal belang voor de groei en het aanhoudend succes van elke financiële organisatie. Rekrutering kan een zeer tijdrovend en arbeidsintensief proces zijn waarbij men beslist een ‚mismatch’ tussen werknemer en werkgever wil vermijden.
Daarom vinden wij dat kwalitatieve dienstverlening een must is in onze sector. Wij willen op dit vlak een benchmark stellen voor de sector via eerlijk advies, flexibiliteit, transparante communicatie, kennis, ervaring en een bevredigende langetermijnrelatie met alle partijen die bij het rekruteringsproces betrokken zijn.

Ons uiteindelijk doel is het vinden van de ‚perfect match’…

Kandidaat

 • Persoonlijkheid
 • Ambitie en motivatie
 • Bekwaamheden

Klant

 • Tijdwinst
 • Geldwinst
 • Groei en succes

Aanpak

Aan een zoekopdracht gaat altijd een uitgebreid intakegesprek met de cliënt vooraf zodat enkel kandidaten die voldoen aan het gevraagde profiel, de juiste persoonlijke kenmerken bezitten en hun motivatie duidelijk kenbaar hebben gemaakt, voorgesteld worden. Afhankelijk van het functieniveau en van de concrete afspraak met de cliënt, bieden we 2 rekruteringsmethoden aan:

Werving & selectie

Selectie en screening – No Cure No Pay
Voor een perfecte search putten we uit onze eigen uitgebreide Crossfield database en ons gespecialiseerd netwerk, geruggensteund door advertenties op onze eigen webpagina’s en op diverse jobsites. Voor de selectie nodigen onze consultants de geselecteerde kandidaten uit, screenen ze hen op basis van persoonlijke én technische competenties en voeren ze een referentiecheck uit.

Direct search & selection

Selectie en screening - Startup fee & Exclusiviteit
Voor een dedicated search investeren we actief in direct search/headhunting en putten we uit onze eigen Crossfield database en ons gespecialiseerd netwerk, geruggensteund door advertenties en contacten via sociale media. Voor de selectie nodigen onze gespecialiseerde consultants de geselecteerde kandidaten uit, screenen ze hen op basis van persoonlijke én technische competenties en voeren ze een referentiecheck uit.

Aanpak

Focus

Van operationele tot (senior)management profielen

 

Functiedomeinen

 • Insurance
 • Reinsurance

 

Functiecategorieën

 • Analyses & Research
 • Audit, Risk & Actuary
 • Finance & Accounting
 • HR
 • IT, Digital & Data
 • Legal & Compliance
 • Operations, Claims & Underwriting
 • Portfolio & Asset Management
 • Project Management & Reporting
 • Sales, Marketing & Communications

Waarom Crossfield?

Onze consultants maken het verschil.

Zij beschikken over een ruime ervaring en een ‚proven track record’ binnen de verzekeringssector. Ze munten uit door hun grondige kennis van de markt, hun passie en ethiek, dynamiek, trouw, flexibiliteit en ondernemingszin. Bovendien onderscheiden ze zich door hun sterk empathisch vermogen en kunnen ze terugvallen op een eigenhandig opgebouwd en uitgebreid professioneel netwerk.

Overtuigd? Neem dan contact met ons op via info@crossfield.be of bel +32 (0)477 91 47 11